Impact onderzoek

Opdrachtgever: Oxfam Novib

Opdracht: In 2011 heeft Oxfam Novib het World Citizens Panel (WCP) opgestart. Het WCP meet de impact van de door Oxfam Novib opgestarte (hulp)programma’s onder de lokale bevolking in ontwikkelingslanden met als doel de bevolking een “stem” te geven, te beoordelen hoe deze programma’s verder kunnen worden verbeterd en een bijdrage te leveren aan de publieke opinie tav de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.

@Dialogue is gevraagd om in samenwerking met lokale partners de eerste drie impact surveys in Uganda, Somaliƫ en Pakistan in te richten en uit te voeren.

Oplossing:De door @Dialogue geboden oplossing bestaat uit drie onderdelen:

1) Ontwikkeling van een branded onderzoeksapplicatie, zodat lokale partnerorganisaties offline met behulp van een tablet de respondenten kunnen ondervragen in gebieden waar geen internetbereik is.

2) Gebruik van een online onderzoeksplatform met centrale database, waarin alle offline en online verzamelde data wordt opgeslagen en geconverteerd in online rapportages. Via eigen user accounts kunnen lokale partners in de diverse landen hun eigen rapportage inzien. Tevens zijn de algemene en benchmark rapportages voor de centrale organisatie online beschikbaar. Via een eigen admin account heeft de centrale organisatie toegang tot de vragenlijsten en rapportages, zodat eventuele wijzigingen door haar zelf kunnen worden doorgevoerd.

3) Ontwikkeling van een branded website in meerdere talen als online toolkit ter ondersteuning van de lokale partners tijdens het totale onderzoekstraject. Deze website bevat alle benodigde informatie om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren en dient via een eigen inlog als portal voor partnerspecifieke informatie, zoals bijvoorbeeld toegang tot de vragenlijst en de eigen rapportages.

In 2012 is gestart met een pilot in Uganda, waarna in 2013/2014 de impact surveys in Somaliƫ en Pakistan zijn uitgevoerd.

Oxfam Novib, Peter Huisman: “Wij kijken terug op een boeiende samenwerking met @Dialogue. Het was wat mij betreft een prettige combinatie van zakelijkheid en betrokkenheid: goed doorpakken met oog voor onze specifieke omstandigheden. Mede dank zij jullie hebben we een belangrijke stap kunnen zetten in ons impact onderzoek en het verder automatiseren van gegevensverzameling en verwerking.”